Skip to content

Transformări capitaliste în România: dezvoltare inegală și decalaje sociale

 

 

Tematica conferinței: Ultimele trei decenii de transformări capitaliste au schimbat într-un mod substanțial economia și structurile sociale ale societății românești și au dus la apariția unor noi tipuri de relații industriale, diferite forme de organizare a muncii, noi regimuri locative, practici sociale centrate pe amplificarea competitivității și a succesului personal și forme de consum cultural adaptat economiei de piață. În cadrul științelor sociale din România s-a acordat o atenție relativ restrânsă analizei critice a transformărilor capitaliste și a consecințelor pe care tranziția către un nou tip de economie politică și un nou mod de organizare societală l-a avut asupra populației României. 

 

Modelul economic bazat pe stimularea exporturilor a generat în România una dintre cele mai mari creșteri din Europa Centrală și de Est și a transformat economia românească într-o destinație atractivă pentru investițiile străine directe de capital. Acest lucru a contribuit la creșterea consumului intern și la dezvoltarea unor poli urbani de creștere economică, dar în același timp, a dus și la o dezvoltare teritorială inegală și la forme de periferializare urbană și rurală care au amplificat inegalitățile sociale. Sistemul educațional românesc reproduce aceste inegalități și închide orice posibilitate reală de mobilitate socială și economică pentru clasele sociale dezavantajate structural.

 

Investițiile de capital au alimentat o serie de industrii profitabile care s-au bazat pe recrutarea unei forțe de muncă slab remunerate și pe implementarea unei legislații care a dus la slăbirea sistematică a puterii sindicatelor și a capacității acestora de a apăra interesele muncitorilor. Exodul continuu migrațional din România, aflat în căutarea unor locuri mai bune de muncă, trebuie analizat atât în contextul dez-industrializării primelor două decenii de reforme neo-liberale, dar și a incapacității re-industrializării românești de a genera forme complexe de producție industrială cu locuri de muncă bine plătite. Inflația galopantă din ultimii ani amplifică situația precară a unui larg segment populațional, iar procesul de consolidare a acumulării de capital generează o polarizare tot mai mare la nivelul societății românești. Privatizarea resurselor publice (piață energetică și serviciile de sănătate sunt un exemplu relevant în acest sens) și diminuarea bugetară pentru politici sociale substanțiale au un impact tot mai dramatic asupra persoanelor vulnerabile și muncitorilor precari.

 

Scopul acestei conferințe este să interogheze dintr-o perspectivă critică transformările capitaliste care au afectat societatea românească în ultimele trei decenii și să analizeze traiectoria politică și economică specifică a României în contextul varietăților de capitalism implementate în Europa Centrală și de Est. Miza acestui eveniment este evidențierea temelor și poziționărilor epistemologice care au structurat producția de cunoaștere cu privire la tranziția post-comunistă în cadrul științelor sociale din România. Lucrările științifice prezentate în cadrul conferinței vizează teme precum munca, locuirea, industria imobiliară, inegalitățile sociale, migrația, criza climatică, câmpul politic, producția de film și cea literară, istoria capitalismului românesc, filozofia și teoriile critice. Această conferință invită participanții la o dezbatere despre  cum ar trebui să arate agenda de cercetare a științelor sociale în contextul dinamicilor capitaliste globale și a integrării României în Piață Unică Europeană.

 

Conferința ‘Transformări capitaliste în România: dezvoltare inegală și decalaje sociale’ este dedicată memoriei lui Tamás Gáspár Miklós (1948 – 2023) a cărui activitate intelectuală a contribuit decisiv la consolidarea dialogului dintre maghiari și români în Transilvania și a interogat neobosit ideile și practicile fasciste care amenință pretutindeni în Europa Centrală și de Est conviețuirea inter-etnică și stabilitatea comunitară. De asemenea TGM a fost una dintre primele voci critice care a problematizat efectele devastatoare ale transformărilor capitaliste și ale politicilor neo-liberale implementate în multe țări din regiune care au generat o dizlocare a statului social, ample inegalități sociale, precarizare economică a unor grupuri vulnerabile și rasism.

 

 

Evenimentul este organizat în cadrul colaborativ a două granturi de cercetare: ‘Muncă precară și locuire periferică’, contract 22 din 01/11/2020 (RO-NO-2019-0496) și ‚Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global’ (PCE 65 din 08/02/2021). Co-organizatorii instituționali ai conferinței sunt: Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și Facultatea de Studii Europenedin cadrul Universității Babeș-Bolyai.           

 

Locație: Evenimentul va avea loc în întregime online (Zoom) și va fi organizat din Cluj-Napoca. Alte detalii suplimentare despre aceast eveniment se găsesc pe pagina de FB a conferinței.

 

Participarea la prelegerile și sesiunile conferinței este gratuită, însă necesită înregistrare prealabilă.

Comitetul organizatoric: Sorin Gog (Universitatea Babeș-Bolyai), Ciprian Bogdan (Universitatea Babeș-Bolyai), Irina Culic (Universitatea Babeș-Bolyai), Dana Domșodi (Universitatea Babeș-Bolyai), Macrina Moldovan (Universitatea Babeș-Bolyai), Alexandra Boiciuc (Universitatea Babeș-Bolyai), Alexandra Coman (Universitatea Babeș-Bolyai), Mădălina Elena Tohănean (Universitatea Babeș-Bolyai), Carla Buzdugan (Universitatea Babeș-Bolyai), Maria Harastosan (Universitatea Babeș-Bolyai), Georgiana Albu (Universitatea Babeș-Bolyai)

Detalii despre conferință Transformări Capitaliste 2023

Conferință online, 23 - 25 martie, 2023 Transformări capitaliste în România: dezvoltare inegală și decalaje sociale

ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE