Skip to content

SINOPTIC Programul conferinței

Ultimele trei decenii de transformări capitaliste au schimbat într-un mod substanțial economia și structurile sociale ale societății românești

și au dus la apariția unor noi tipuri de relații industriale, diferite forme de organizare a muncii, noi regimuri locative, practici sociale centrate pe amplificarea competitivității și a succesului personal și forme de consum cultural adaptat economiei de piață. În cadrul științelor sociale din România s-a acordat o atenție relativ restrânsă analizei critice a transformărilor capitaliste și a consecințelor pe care tranziția către un nou tip de economie politică și un nou mod de organizare societală l-a avut asupra populației României. Scopul acestei conferințe este să interogheze dintr-o perspectivă critică transformările capitaliste care au afectat societatea românească în ultimele trei decenii și să analizeze traiectoria politică și economică specifică a României în contextul  

varietăților de capitalism implementate în Europa Centrală și de Est. Miza acestui eveniment este evidențierea temelor și poziționărilor epistemologice care au structurat producția de cunoaștere cu privire la tranziția post-comunistă în cadrul științelor sociale din România. Lucrările științifice prezentate în cadrul conferinței vizează teme precum munca, locuirea, industria imobiliară, inegalitățile sociale, migrația, criza climatică, câmpul politic, producția de film și cea literară, istoria capitalismului românesc, filozofia și teoriile critice. Această conferință invită participanții la o dezbatere despre  cum ar trebui să arate agenda de cercetare a științelor sociale în contextul dinamicilor capitaliste globale și a integrării României în Piață Unică Europeană.

 

 

TRANSFORMĂRI CAPITALISTE ÎN ROMÂNIA: DEZVOLTARE INEGALĂ ȘI DECALAJE SOCIALE
23 – 25 martie 2023
(online Zoom)

JOI
23 MARTIE 2023
ZIUA 1
JOI
12-14

PRELEGERE:

Aurora Trif (Dublin City University)
Lupta sindicatelor împotriva muncii precare: misiune imposibilă în România?

Moderator: Dragoș Adăscăliței (Eurofond)

JOI
14 – 15

LANSARE CARTE:
Bertolt Brecht – Trei piese antifasciste, Editura Tact, Cluj, 2023
Participă: Veronica Lazăr, David Schwartz, Lorin Ghiman

JOI
16 – 18

Panel A: Reformele neo-liberale în România: disfuncționalități economice și dezvoltare inegală

A1. Reforma pensiilor publice – o componentă majoră a ultimului pachet neoliberal
Andrei Mocearov (Academia de Studii Economice din București)

A2. Geografii deraiate? Asupra conceptului de dezvoltare inegală: o abordare spațială a percepției românilor
Aurelian Giugăl (Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din București)
George Secăreanu (Universitatea „Ovidius” din Constanța, Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale)

A3. Dezindustrializare prin privatizare: o analiză a dinamicilor economice din cadrul industriei chimice din România
Zoltán Mihály (Universitatea Babeș-Bolyai)

A4. Orașul românesc post-socialist și procesul de restructurare urbană. O perspectivă geografică asupra procesului de dezindustrializare din România
Ioan Sebastian Jucu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Moderatoare: Lara Merling (Boston University Global Development Policy Center)

Panel B: Ecologii politice și lanțuri de producție alimentară

B1. Resălbăticire spontană in ruinele post-agrare ale insulelor dunărene
Ștefan Dorondel (Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer”, Academia Română)

B2. Suveranitate alimentară în România: între populism și progresism
Irina Velicu (Centrul de Studii Sociale, Universitatea din Coimbra)
Hestia Delibaș (Centrul de Studii Sociale, Universitatea din Coimbra)

B3. Privatizarea naturii sălbatice și rolul capitalului transnațional în construirea Carpațiilor ca periferie verde a Europei
George Iordăchescu (Departamentul de Științe Politice și Relații Internaționale, Universitatea din Sheffield, Marea Britanie)

B4. Roșii Verzi în spațiul românesc: condiții pentru a ieși din dulap printr-o nouă eco-nomie politică.
Adi Dohotaru (Președinte Societatea Organizată Sustenabil SOS)

Moderator: Camil Pârvu (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)

Panel C: Critici filosofice ale capitalismului: limite și posibilități

C1. Colonizare și decolonizare a cunoașterii în istoria intelectuală recentă
Veronica Lazăr (Universitatea din București)

C2. „Obiecte imposibile” a teoriei dreptului: studiile juridice critice în semi-periferia europeană
Cosmin Cercel (Assistant Professor Lazarski University in Warsaw/ Cercetător postdoctoral New Europe College)

C3. Despre filozofie ca parazit
Alexandru Sava (Centrul Pentru Studii De Dezvoltare Şi Cooperare Internaţională (IDC), Universitatea București)

C4. Când realitatea devine teorie. Note despre filosofia de ocazie a lui G. Anders
Lorin Ghiman (Lector dr., Universitatea de Artă și Design Cluj)

Moderator: Ciprian Bogdan (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)

JOI
18 – 20

Panel D: Sistemul educațional românesc: inegalități structurale și mecanisme de finanțare

D1. (In)echitatea educațională în sistemul de învățământ românesc
Sebastian Țoc (Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română)
Andreea Gheba (Școala Națională de Studii Politice și Administrative)

D2. Guvernanța prin bilanț financiar și contradicțiile autonomiei universitare în România
Irina Culic (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

D3. Reforma educației din anii ’90 în România: tendințe ideologice și guvernare în urma restructurării propuse de Banca Mondială
Dana Solonean (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

D4. Diferențe: experiențe personale și dinamici intracomunitare – Un volum colectiv despre școală și familie într-o comunitate defavorizată
Mihai Vasile (Asociația Politeia și Universitatea Babeș-Bolyai)
Mădălina Muscă (Asociația Politeia)

Moderator: Gabriel Bădescu (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai)

Panel E: Pentru o nouă agendă de cercetare a socialismului românesc: istorii sociale, metodologii și blocaje ideologice

E1. [carte] Laboring Along: Industrial Workers and the Making of Postwar Romania
Adrian Grama (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, IOS)

E2. [carte] Ferestre spre furnalul roșu: urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan
Mara Mărginean (Institutul de Istorie „George Barițiu” din. Cluj-Napoca al Academiei Române)

E3. [carte] Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc
Norbert Petrovici (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

Moderatoare: Adela Hîncu (Institutul de Filozofie ‘Alexandru Dragomir’)

Panel F: Rute și scenarii ale migrației economice în literatura și filmul din postcomunism

F1. Literatura migrației—o tragicomedie?
Anca Pârvulescu (Washington University in St. Louis)

F2. Heterotopia capitalistă & utopia socială pierdută: clasă, muncă, migrație în literatura română postcomunistă
Ștefan Baghiu (Facultatea de Litere și Arte, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu)
Ovio Olaru (Facultatea de Litere și Arte, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu)

F3. Comedia capitalismului: emigrația în romanele și filmele românești nouăzeciste
Cosmin Borza (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)
Claudiu Turcuș (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)

F4. Munca precară a emigrantelor: subreprezentare și suprainterpretare în literatura română postcomunistă
Adriana Stan (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)
Snejana Ung (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)

Moderator: Alex Goldiș (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)

VINERI
24 MARTIE 2023
ZIUA 2
VINERI
12-14 

PRELEGERE:

Cornel Ban (Copenhagen Business School)
Dependența tensionată a modelului românesc de creștere economică: disfuncționalități sociale și vulnerabilitate climatică

Moderatoare: Veronica Lazăr (Universitatea București)

VINERI
14-16

Panel G: Teorii critice și interogarea economiei politice a capitalismului contemporan

G1. Arhitectonici contemporane ale criticii. O perspectivă comparativistă asupra variantelor de economie politică critică
Dana Domșodi (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

G2. Către realism în teoria critică – din Europa de Est şi Centrală
Ovidiu Țichindeleanu (Editura Idea)

G3. Necropolitică și muncă în România neoliberală
Diana Bulzan (Universitatea de Artă și Design, Linz, Austria)

G4. Decizia împotriva Capitalului. Critica postfilosofică a modului de producție și a binefacerilor sale
Alexandru Polgár (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării)

Moderator: Bogdan Ghiu

Panel H:  Baloldali kritikai és politikai önszerveződés romániai magyar kontextusban / Critică și politică de stânga în contextul maghiar din România (panel în limba maghiară cu traducere simultană în limba română)

H1. Megjegyzések a romániai magyarok osztályviszonyainak kérdéséhez / Note despre relațiile de clasă ale maghiarilor din România
Borbély András (esszéista, költő, munkanélküli/ eseist, poet, șomer)

H2. Neo)liberalizmus és etnicizmus a romániai magyar társadalomban / (Neo)liberalism și etnicism în societatea maghiară din România
Szigeti Attila (Magyar Filozófiai Intézet, BBTE/ Departamentul de Filosofie în limba maghiară, Universitatea Babeș-Bolyai)

H3. Hagyománytörések és immunis nyilvánosságok: egy új erdélyi magyar baloldal / O nouă stângă maghiară între rupturi de tradiţie şi imunitatea spaţiilor publice
Székely Örs (szerkesztő, új szem folyóirat/ redactor, revista „új szem”)

H4. Két nyelv között és sehol sem otthon: A kétnyelvű együttélés nehézségei és lehetőségei és radikális baloldali feminista szerveződés Romániában / Prinsă între două limbi și nicăieri acasă: Dificultățile și posibilitățile de conviețuire bilingvă și organizare feministă de stânga radicală în România
Ugron Nóra (Turkui Egyetem, Társadalmi Nemek Tanulmánya (Gender Studies) Tanszék/ Universitatea din Turku, Departamentul de Studii de Gen)

Moderatoare: Marin Dia (Departamentul de Filosofie în lb. maghiară, Universitatea Babeș-Bolyai)

Traducător: Gal Jozsef

Panel I: Muncă precară și migrație trans-națională

I1. Bogăție privată și sărăcie publică: limitele aportului migrației transnaționale pentru dezvoltarea locală în Maramureș
Gabriel Troc (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

I2. ‘Welfare brokers’ și accesul cetățenilor mobili la protecție socială în interiorul UE
Alexandra Voivozeanu (Associate Researcher, CEDEM, University of Liège)

I3. Condiții structurale ale migrării: munca precară în fabricile din noul val al re-industrializării în Baia Mare
Neda Deneva (Cercetător post-doctoral, Universitatea Babeș-Bolyai))

I4. Disciplină și invidie: munca romilor, migrația sezonieră și efectele lor în comunitățile rurale din România
Valer Simion Cosma (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Moderatoare: Olga Cojocaru (Centre of Migration Research, Varsovia)

VINERI
16-18

Panel J: Cunoașteri situate: abordări feministe socialiste în contextul românesc actual

 J1. Feministe încă de la grădiniță! Exersând o pedagogie eliberatoare
Mihaela Michailov (Conf. Univ. Dr., UNATC I.L.Caragiale, București)

 J2. Cercetarea feministă între problematica ideologică și cea teoretică. Despre mizele producției alternative de cunoaștere
Iulia Militaru (Dr., Facultatea de Litere, UB)

J3. Accesul la avort în România, sub presiunea politicilor neoliberale și atacurilor conservatoare
Tudorina Mihai (Dr., S.N.S.P.A., București, activistă și cercetătoare)

J4. Deprivatizarea muncii reproductive la intersecția între teorie și praxis. Sau cum facem să desființăm familia
Oana Uiorean (Scriitoare și traducătoare)

J5. O abordare feministă socialistă a muncii: reconsiderarea relației femeilor cu pământul în societățile agrare
Anca Bucur (Artistă vizuală și scriitoare)

Moderatoare: Laura Sandu (Drd., C.E.S.I., UB)

Panel K: Poziționări în câmpul politic românesc față de transformările capitaliste de după 1989

K1. Improbabila stângă: social-democrația în România după 1989
Ruxandra Ivan (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti)

 K2. Un electorat în căutarea unui partid: Stânga românească de azi (și de mâine)
Vladimir Borțun (Departamentul de Politici și Intervenție Sociale, Universitatea Oxford)

 K3. Între valori pro și anti-capitaliste: divide naționalismul economic alegătorii Alianței pentru Unitatea Românilor?
Sergiu Mișcoiu (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)

 K4. Construcția Noii Stângi Central si Est-europene. Răspunsuri politice la neoliberalismul periferic
Claudiu Crăciun (Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative)

Moderatoare: Diana Mărgărit (Facultatea de Filosofie şi Știinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza)

Panel L: Filmul românesc și reprezentarea transformărilor sociale capitaliste

L1. Noi regimuri emoționale în noul cinema românesc: Relațiile toxice și disfuncționalitatea în conflictele inter-generaționale
Lucian Țion (Facultatea de Teatru si Film, Universitatea Babeș-Bolyai)

L2. Mitologia socială a serialului românesc post-socialist: La Bloc, Băieți buni, Las Fierbinți, Ruxx
Alexandru Matei (Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov)

L3. Reprezentări ale minorităților etnice în filmul de ficțiune postdecembrist
Daniel Iftene (Facultatea de Teatru si Film, Universitatea Babeș-Bolyai)

L4. Clasă și decalaje sociale în filmul popular: Teambuilding și Taximetriștii
Bogdan Popa (Universitatea Transilvania din Brașov)

Moderator: Claudiu Turcuș (Facultatea de Teatru si Film, Universitatea Babeș-Bolyai)

VINERI
18-20

PRELEGERE:

Enikő Vincze (Universitatea Babeș-Bolyai)
Dezvoltarea inegală în România: condiție și produs al acumulării de capital 

Moderatoare: Irina Culic (Universitatea Babeș-Bolyai)

SÂMBĂTĂ, 25 MARTIE, 2023
ZIUA 3
SÂMBĂTĂ
10-12

Panel M: Relații capitaliste de muncă în România

M1. Pedagogiile abstractizării: învățare, programare și externalizare în Cluj
Oana Mateescu (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

M2. Motivații de muncă, temporalitate flexibilă și algoritmi digitali: ‘platformizarea’ muncii în sectorul livrării de alimente din România
Delia Bădoi (Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Universitatea din București)

M3. Etică și corectitudine în relațiile capitaliste de muncă: perspective ale profesioniștilor în Resurse Umane din Romania
Anca Simionca (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

M4. Dezvoltarea personală într-o lume post-neoliberală: Oportunități și provocări pentru creșterea personală
Elena Trifan (Școala Națională de Studii Politice și Administrative)

Moderatoare: Natalia Buier (Universitatea din Barcelona)

Panel N: Regimuri ale muncii şi transformări capitaliste în Republica Moldova

N1. Cum sa iti faci un loc de munca in sectorul cultural
Nora Dorogan (Teatru Spalatorie)

N2. Relatii de munca in ONG-uri
Lilia Nenescu (Platzforma)

N3. Regimul muncii in Moldova post-socialista: o analiza a transformarilor Codului Muncii
Vitalie Sprânceană (Platzforma)

Moderator:
Ovidiu Țichindeleanu (Editura Idea)

Panel O: Dezvoltarea imobiliară capitalistă pe fostele platforme industriale socialiste

O1. Retrocedări, transformări funciare și dezvoltări imobiliare la margini de orașe mari după 1990
Ioana Florea (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)
Mihail Dumitriu (Facultatea de Studii Europene, Școala Doctorală „Paradigma Europeană”, Universitatea Babeș-Bolyai)

O2. Constrângeri structurale și narațiuni locale cu privire la reconversia spațiilor industriale din Craiova
Ioana Vlad (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)

O3. Există o relație între cronologia deindustrializării și nivelul dezvoltării imobiliare din orașele medii? Comparație între Târgu Jiu și Baia Mare
George Iulian Zamfir (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)

O4. De la orașul de foc la orașul butic: investiții de capital trans-național în fostele platforme industriale siderurgice
Sorin Gog (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

Moderatoare: Enikő Vincze (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai)

SÂMBĂTĂ
12-14

Panel P: Munca precară în sectorul cultural din România

 P1. Primii ani 1990 și crearea mitului actorului-antreprenor în România
Iulia Popovici (Universitatea din Craiova/Universitatea de Arte Târgu-Mureș)

P2. Proiectariatul cultural: între precarizare instituţionalizată şi bune practici anti-exploatare
Adina Marincea

P3. Reflecția teatrului politic asupra transformărilor din câmpul muncii
David Schwartz (Regizor, lector universitar, U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București)

P4. Tendințele de transformare ale modului de organizare a muncii în cultură
Cristian Pop (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor, UBB și Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie “George Barițiu”, Academia Română)

Moderatoare: Miki Braniște (Facultatea de Teatru si Film, Universitatea Babeș-Bolyai)

Panel Q: Istoria socială a capitalismului în Transilvania și Regatul României din secolul XIX și începutul secolului XX

Q1. Paternalism și protest într-o industrie de stat: Munca și activismul femeilor în industria tutunului în Transilvania 1880-1940
Alexandra Ghit (Central European University Viena, Departamentul de Istorie și Departamentul de Studii de Gen, Proiectul ZARAH)

Q2. Câteva considerații despre muncă și organizații profesionale în interbelicul românesc
Dan-Alexandru Săvoaia (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Q3. Dilemele “capitalismului născând” in viziunea primelor generaţii de socialişti din România (1880-1914)
Anca Mândru (Universitatea din Birmingham)

Q4. Proprietate și acces ierarhic la cetățenie la începutul secolului XX
Manuela Boatcă (Universitatea din Freiburg, Germania)

Moderator: Adrian Tătăran (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai)

Panel R: Sociologia capitalismului românesc: O discuție cu Vladimir Pasti

Vladimir Pasti (Departamentul de Sociologie, Facultatea de Științe Politice, SNSPA București)

 

Moderatori:
Dana Domșodi (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea Babeș-Bolyai)

Florin Poenaru (Facultatea de Sociologie și Asistență socială, Universitatea din București)